logo

Alaikäinen rikoksen uhrina – Miten oikeusavustaja voi auttaa?

Alaikäinen voi olla rikoksen uhrina kodin sisällä tai ulkopuolella. Kodin sisällä asiat ovat monesti lapsen kaltoinkohtelua, kun taas kodin ulkopuolella rikos voi olla esimerkiksi lapseen kohdistuvaa väkivaltaa tai seksuaalirikos. Jos alaikäinen on rikosasiassa uhrina tai asianomistajana, on hänellä oikeus oikeudenkäyntiavustajaan. 

Alaikäisellä on oikeus ilmaiseen oikeusapuun. Tuomioistuin voi määrätä asianomistajalle/uhrille avustajan. Alaikäiselle ei pääsääntöisesti tule rikoksen uhrina kuluja. Lisäksi oikeusturvavakuutus, joka sisältyy esimerkiksi useaan kotivakuutukseen, kattaa aina oikeudenkäyntikulut. 

Oikeudenkäyntiavustajan käyttö on tärkeää jo esitutkintavaiheessa. Avustaja kannattaakin hankkia mahdollisimman pian rikosasian alkaessa. Mitä nopeammin oikeudenkäyntiavustaja pääsee asiaan mukaan, sitä paremmat edellytykset hänellä on hoitaa asiaa. Avustaja tuntee myös rikosnimikkeet, joiden avulla rikosasia saadaan etenemään parhaalla mahdollisella tavalla. 

Lisäksi avustaja tietää, mistä ja miten rikosasiasta tulee kertoa rikostutkinnassa. Rikoksen uhri on usein shokissa ja tilanne elää mielessä vielä pitkään. Avustaja voi auttaa rikoksen uhria kertomaan olennaisen rikostutkinnan kannalta. Näin rikosasia tulee oikein käsitellyksi. Lisäksi, kun avustaja on paikalla poliisin puheilla, on avustajalla oikeus kysyä poliisin jälkeen asioita päämieheltään (rikoksen uhrilta). Tällöin avustaja auttaa siinä, että kaikki rikosasian kannalta tärkeät asiat tulee varmuudella kerrotuksi poliisille.

Poliisin esitutkinnassa käydään paljon keskusteluja poliisin ja uhrin välillä. Kaikki puhe ei kuitenkaan päädy paperille. Oikeudenkäyntiavustajan työnä onkin auttaa esitutkintapöytäkirjan tarkistamisessa. Avustaja tarkastaa, että tärkeimmät keskustellut asiat löytyvät myös pöytäkirjasta. Näin saadaan turvattua rikoksen uhrin oikeusturvaa.

Avustaja auttaa rikoksen uhria myös muilla tavoin. Hän tietää, millaiset ovat asianmukaisia korvausvaatimuksia rikostilanteessa, ja osaa auttaa rikostutkintaan ja mahdolliseen oikeudenkäyntiin mahdollistamisessa. Lisäksi avustaja toimii kokemuksensa turvin tukihenkilönä uhrille.

Jäikö jokin mietityttämään? Saat lisätietoa, kun soitat tai jätät yhteydenottopyynnön alla olevan lomakkeen kautta.

Jani Vuoti
asianajaja
puh. +35840 750 26 21
  • Share

Comments are closed.