logo

Huostaanotetun tai kiireellisesti sijoitetun lapsen rajoitustoimenpiteistä

Huostaanotetuilla ja kiireellisesti sijoitetuilla lapsilla on samat perusoikeudet kuin muillakin ihmisillä. Näihin kuuluvat muun muassa liikkumisvapaus, sananvapaus, mielipiteenvapaus sekä oikeus yksityisyyteen. Jos näihin perusoikeuksiin puututaan, sosiaalitoimi tekee rajoittamistoimenpiteen. 

Rajoittamistoimenpide voidaan tehdä, jos asioista ei saada sovittua sosiaalityöntekijän ja lapsen välillä. Tällöin sosiaalityöntekijä tekee rajoitustoimenpiteestä, esimerkiksi yhteydenpidon rajoittamisesta, kirjallisen päätöksen, josta löytyy perustelut päätökselle. Sekä lapsella että muilla asianosaisilla on valitusoikeus rajoitustoimenpiteeseen. Sosiaalityöntekijän tulee myös korostaa alaikäiselle oikeutta hakea muutosta päätökseen.

Alaikäisellä on myös oikeus avustajaan asiaa hoidettaessa. Lue lisää oikeusavustajan hankinnasta tästä

Jäikö jokin mietityttämään? Saat lisätietoa, kun soitat tai jätät yhteydenottopyynnön alla olevan lomakkeen kautta.

Jani Vuoti
asianajaja
puh. +35840 750 26 21
  • Share

Comments are closed.