logo

Itä-Suomen hovioikeus tuomitsi 67-vuotiaan miehen tuntuvaan sakkorangaistukseen 16-vuotiaan tytön seksuaalisesta ahdistelusta

Itä-Suomen hovioikeus 21.03.2017; Tuomio 17/111073; Asianro R 16/795. Tuomio ei ole lainvoimainen.

Syytteen mukaan vastaaja oli koskettelemalla tehnyt tapahtuma-aikaan 16-vuotiaalle tytölle seksuaalisen teon, joka oli ollut omiaan loukkaamaan tämän seksuaalista itsemääräämisoikeutta.

Mies oli houkutellut hänelle entuudestaan tuntemattoman 16-vuotiaan tytön kotiinsa, halannut, suudellut ja kosketellut häntä. Vastaaja oli tehnyt teon ehdollisen vankeusrangaistuksen koeaikana. Syyttäjä katsoi, että 16-vuotiaaseen lapseen kohdistettua tekoa oli pidettävä lajissaan tavanomaista moitittavampana. Teko oli aiheuttanut lapselle merkittävää henkistä kärsimystä ja unettomuutta. Myös asianomistajan opiskelut olivat kärsineet teon seurauksena.

Vastaaja oli kiistänyt syytteen. Käräjäoikeus oli hylännyt syytteen ja korvausvaatimuksen, koska käräjäoikeuden mukaan asiassa oli jäänyt varteenotettava epäily vastaajan syyllisyydestä.

Rikoslain 20 luvun 5 a §:n mukaan seksuaalisesta ahdistelusta tuomitaan se, joka koskettelemalla tekee toiselle seksuaalisen teon, joka on omiaan loukkaamaan tämän seksuaalista itsemääräämisoikeutta, jollei teosta muualla samassa luvussa säädetä rangaistusta. Saman luvun 10 §:n 2 momentin mukaan seksuaalisella teolla tarkoitetaan sellaista tekoa, joka tekijä ja kohteena oleva henkilö sekä teko-olosuhteet huomioon ottaen on seksuaalisesti olennainen.

Kun arvioidaan, onko teko ollut omiaan loukkaamaan toisen seksuaalista itsemääräämisoikeutta, otetaan huomioon teon kohteen ikä, sukupuoli ja teko-olosuhteet sekä tekijän ja teon kohteen välinen suhde. Hallituksen esityksessä (HE 216/2013 vp s. 61) tuodaan esiin, että teko on varsin matalalla kynnyksellä omiaan loukkaamaan seksuaalista itsemääräämisoikeutta, jos sen tekee uhrille täysin tuntematon, ehkä nuorta uhria selvästi iäkkäämpi henkilö.

Hovioikeus katsoi, että vastaaja on syyllistynyt syytteessä kuvattuun seksuaaliseen ahdisteluun ja loukannut asianomistajan seksuaalista itsemääräämisoikeutta. Ottaen huomioon loukkauksen laatu ja loukatun nuori ikä oikeudenmukaisena korvauksena oli pidettävä 700 euroa.

Koska kyseessä ei ollut kuuttatoista vuotta nuorempi lapsi, tapauksessa ei tullut sovellettavaksi rikoslain 20 luvun 6 pykälä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä.

Seksuaalisesta ahdistelusta, ks. rikoslaki 20 luku 5 a §.

 

Lähde: edilex.fi/uutiset/51766

  • Share

Comments are closed.