logo

KHO 15.6.2018/2902: Yhteydenpidon rajoittaminen lapsen tulevan käyttäytymisen perusteella oli rangaistuksenluonteista ja lainvastaista

Lastensuojelu – Yhteydenpidon rajoittaminen – Ehdollinen rajoitus – Rangaistuksen luonteinen rajoitus – Tarkoitussidonnaisuuden periaate – Toimivallan ylittäminen

Diaarinumero: 2449/3/17

Antopäivä: 15.6.2018

Taltio: 2902

 

Sijaishuollossa olevan lapsen yksi tärkeimmistä oikeuksista, on oikeus pitää yhteyttä vanhempiin ja muihin läheisiin henkilöihin. Yksityis- ja perhe-elämän suoja turvataan perustuslaissa (PL, 731/199) ja Euroopan ihmisoikeussopimuksessa. Sijaishuollossa olevan lapsen yhteydenpitoa voidaan lastensuojelulain nojalla kuitenkin rajoittaa.

Lastensuojelulaissa säädettyä rajoitustoimenpidettä voidaan käyttää vain laissa säädettyjen edellytysten täyttyessä ja vain säännöksestä ilmenevään, siinä hyväksyttyyn tarkoitukseen ja vain siinä määrin kuin se on sijaishuollon tarkoituksen toteutumisen kannalta välttämätöntä. Rajoituksen käyttäminen seuraamuksena on siten kiellettyä eikä rajoitustoimenpiteisiin voida ryhtyä ”varmuuden vuoksi”.

Korkein hallinto-oikeus antoi 15.6.2018 lapsen yhteydenpidon rajoittamista koskevan ratkaisun. Tapauksessa oli kyse siitä, että johtava sosiaalityöntekijä oli päätöksellään rajoittanut lapsen yhteydenpitoa äitiinsä mm. niin, että jos lapsi ei palaa kotilomalta sovittuna päivänä sijaishuoltopaikkaan, hän viettää seuraavan viikonlopun sijaishuoltopaikassa. Ratkaisussaan KHO lausui, että lapsen yhteydenpito-oikeutta voidaan rajoittaa jo tapahtuneiden seikkojen perusteella. Sen sijaan rajoittamisen perusteena ei voi olla lapsen ja hänen vanhempansa mahdollinen käyttäytyminen tulevaisuudessa.

Mainittu lastensuojeluviranomaisen päätös sisälsi ehdollisen ja rangaistuksen luonteisen yhteydenpidon rajoittamista koskevan määräyksen, joka rajoittaa lapsen perusoikeuksia. Näin toimiessaan johtava sosiaalityöntekijä oli ylittänyt laissa säädetyn toimivaltansa, minkä seurauksena KHO kumosi ja poisti rajoituspäätöksen lainvastaisena.

 

Suomen perustuslaki 10 § 1 momentti

Euroopan ihmisoikeussopimus 8 artikla 1 kohta

Yleissopimus lapsen oikeuksista 9 artikla 3 kohta

Hallintolaki 6 §

Lastensuojelulaki 54 § 1 momentti, 62 § 1, 2 ja 4 momentti

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Niilo Jääskinen, Timo Räbinä, Pekka Aalto, Maarit Lindroos ja Toomas Kotkas. Asian esittelijä Annina Nieminen.

 

Lähteet/Ratkaisu luettavissa: https://www.finlex.fi/fi/oikeus/kho/lyhyet/2018/201802902

 

 

  • Share

Comments are closed.