logo

KHO katsoi, että lapsen yhteydenpitoa hänen tukihenkilökseen esittäytyneeseen A:han voitiin rajoittaa lastensuojelulain 62 ja 63 §:n mukaisesti tehdyllä päätöksellä

KHO:2017:54

Lastensuojelu – Yhteydenpidon rajoittaminen – Lapselle läheinen henkilö – Muu kuin lapselle läheinen henkilö

Vuosikirjanumero: KHO:2017:54
Antopäivä: 3.4.2017
Taltionumero: 1550
Diaarinumero: 864/3/16

Lastensuojelulaitos X:n yksikönjohtaja on päätöksellään 22.2.2015 rajoittanut B:n lapsen, vuonna 2001 syntyneen lapsen yhteydenpitoa A:han. Rajoitus on päätöksen mukaan ollut voimassa 22.2.–22.3.2015.

A on valittanut päätöksestä Vaasan hallinto-oikeuteen ja vaatinut rajoituksen kumoamista.

Hallinto-oikeus on hylännyt A:n valituksen perustellen päätöstään siten, että lapsi on ollut psyykkisesti hauras ja kykenemätön suojelemaan itseään. Yhteydenpito A:han on näin ollen vaarantanut lapsen sijaishuollon tarkoituksen toteuttamisen ja yhteydenpidon rajoittaminen on ollut lapsen hoidon ja kasvatuksen kannalta välttämätöntä.  Päätös on ollut hallinto-oikeuden mukaan lapsen edun mukainen.

Valituksessaan KHO:een A on vaatinut, että hallinto-oikeuden päätös kumotaan. A on esittänyt vaatimuksensa tueksi muun muassa seuraavaa.

Lastensuojelulain 62 §:n 2 momentin nojalla saadaan muun muassa rajoittaa lapsen oikeutta tavata vanhempiaan ja muita läheisiään. Tuon lainkohdan perusteella rajoitusta ei voida tehdä A:lle. Hän ei ole lapsen vanhempi tai läheinen lapselle. Hän oli kerran tavannut lapsen lastensuojelulaitos X:ssä, joten ei voida katsoa, että hän olisi lapselle läheinen henkilö.

Lastensuojelulaitos X:n yksikönjohtaja antoi selityksen, jonka mukaan A oli esiintynyt lapselle lapsen asioita ajavana henkilönä. Lapsi ei ollut kykenevä suojelemaan itseään heikon psyykkisen vointinsa ja aiempien aikuisten häneen kohdistamien väärinkäytösten vuoksi. Lisäksi lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä näki myös tarpeelliseksi rajoittaa lapsen ja A:n yhteydenpitoa.

Vastaselityksessään A on kertonut, että vain lähipiiriin kuuluvien henkilöiden yhteydenpidon rajoittaminen on mahdollista, joten A:n valitusta ei olisi tullut hylätä.

KHO katsoi, että asian olosuhteissa lapsen yhteydenpitoa A:han oli voitu rajoittaa lastensuojelulain 62 ja 63 §:n mukaisesti tehdyllä päätöksellä. KHO hylkäsi A:n valituksen ja totesi, että hallinto-oikeuden päätöksen lopputuloksen muuttamiseen ei ole perusteita.

 
Lähteet:

kho.fi/fi/index/paatoksia/vuosikirjapaatokset/vuosikirjapaatos/1490874733540.html (päätös kokonaisuudessaan)

edilex.fi/uutiset/51919

 

  • Share

Comments are closed.