logo

Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta muuttui – näkökanta lapsen asioiden hoitamiseen avioerotilanteessa.

Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta muuttui viime vuonna (2019). Kokosimme huomionarvoisia asioita lakimuutoksen ympäriltä.

Elatusvelvollisuuteen tai -maksuihin ei ole tullut suoria muutoksia, välillisiä kylläkin. Elatusavun arvioiminen ohje 2007. Avioeron jälkeinen tapaamisrytmi on myös muuttunut viimeisen 13 vuoden aikana. Ennen lapsi näki toista vanhempaansa yleensä joka toinen viikonloppu. Nykyisin yhä useammassa perheessä hyödynnetään kuitenkin viikko ja viikko -mallia. Ohje ei sinällään siis kokonaisuudessaan sovellu vuoroasumistilanteisiin, mikä tarkoittaa sitä, että avioerotilanteissa elatusmaksuja täytyy miettiä uudesta näkökulmasta.

Vuoroasuminen on kirjattu uutena terminä lakiin. Vaikka avioeron yhteydessä tai myöhemmin on sovittu vuoroasumisesta, tilanne lapsen osoitteesta ei ole muuttunut. Lapsen osoite voi olla edelleen vain yhdessä paikassa, eli toisen vanhemmista luona.

Uuden lain myötä myös läheiselle ihmiselle (esimerkiksi isoäiti tai isoisä) voidaan vahvistaa tapaamisoikeus lapseen. Ennen lakimuutosta vain vanhemmille voitiin vahvistaa tapaamisoikeus. Nyt läheinen voikin vaatia itselleen tapaamisoikeutta.

Lasten muuttoon liittyviin asioihin on tehty tarkennuksia. Uusi laki velvoittaa lapsen kanssa asuvaa vanhempaa ilmoittamaan muutosta viimeistään kolme (3) kuukautta etukäteen. Tämä tuo turvaa vanhemmalle, joka ei asu lapsen kanssa.

Tapaamisoikeuden turvaamista koskien on myös tehty tarkennuksia. Tapaamisoikeuden noudattamatta jättämisestä voidaan asettaa uhkasakkoja. Ennen prosessi oli pitkä – ensin tehtiin perustepäätös, tämän jälkeen vaadittiin erikseen tapaamisoikeuden täytäntöönpanoa ja uhkasakkoa, jonka jälkeen piti vielä tehdä hakemus uhkasakon maksamisesta. Uudessa prosessissa vaiheet typistyvät kolmesta kahteen – ensin tehdään perustepäätös, jonka jälkeen voidaan suoraan vaatia uhkasakkoa, jos tapaamisoikeutta ei noudateta. Uhkasakoksi määrätään euromääräinen summa peruuntunutta tapaamista kohden, esimerkiksi 1500 euroa/peruuntunut tapaaminen.

Vaikka laki on tietyiltä osin muuttunut, niin perusasioiden osalta vakiintunut käytäntö on entisellään.

Jäikö jokin mietityttämään? Saat lisätietoa, kun soitat tai jätät yhteydenottopyynnön alla olevan lomakkeen kautta.

Jani Vuoti
asianajaja
puh. +35840 750 26 21
  • Share

Comments are closed.