Alaikäiselle määrätyllä edunvalvojan sijaisella on itsenäinen oikeus käyttää alaikäisen puhevaltaa, näin ollen edunvalvoja voi esittää rangaistus- ja vahingonkorvausvaatimuksia päämiehensä puolesta tämän tahdosta riippumatta