Vanhempien erotessa on päätettävä, kumman luokse määrätään lapsen asuminen. Lapsella on virallisesti oltava yksi asuinosoite. Vanhempien asuessa eri paikkakunnilla, tällä on merkitystä esimerkiksi lapsen päivähoitopaikan, lähikoulun ja muiden kunnallisten palveluiden osalta. Lapsen asuinpaikka vaikuttaa myös lapselle ja asumiseen liittyvien tukien määräytymiseen. Elatusavun maksama määräytyy myös lapsen asumisen perusteella. Kysymys on siis hyvin merkittävästä seikasta.

Se vanhempi, jonka luona lapsi asuu, on lapsen lähivanhempi. Lähivanhemman vastuulle kuuluu pääasiallinen huolehtiminen lapsen arkihuollosta. Päivittäisestä huollosta vastaaminen siirtyy kuitenkin etävanhemmalle tapaamisen ajaksi. Jos asuminen on järjestetty esimerkiksi vuoroviikoin, jakautuu tosiasiallinen huoltokin tasan.

Lapsen asumisen osalta vanhempien tulisi pystyä tekemään ratkaisu, kuinka asuminen käytännössä toteutetaan.  Erilaisia vaihtoehtoja punnittaessa tulee ratkaisu tehdä lapsen edun näkökulmasta. Esimerkiksi jaettaessa asuminen vuoroviikoin vanhempien kesken, saattaa lapsi kokea jatkuvan muuttamisen stressaavana. Usein asuminen ja tapaamisoikeus on järjestetty siten, että lapsi tapaa muualla asuvaa vanhempaansa joka toinen viikonloppu ja tiettyinä juhlapyhinä, sekä pidempiä jaksoja loma-aikoina.