9.4.2020

Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta muuttui – näkökanta lapsen asioiden hoitamiseen avioerotilanteessa.

5.4.2020

Mikä on kiireellinen sijoitus?

2.4.2020

Mitä huomioida huostaanoton ja sijaishuoltoon sijoittamisen tilanteissa?

1.4.2020

Huostaanotetun tai kiireellisesti sijoitetun lapsen rajoitustoimenpiteistä

1.4.2020

Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta muuttui – näkökanta lapsen asioiden hoitamiseen avioerotilanteessa.

21.3.2020

Alaikäinen rikoksen uhrina – Miten oikeusavustaja voi auttaa?

11.3.2020

Sinulla on oikeus valita oikeusavustajasi

27.12.2018

Vaasan hovioikeus: Toistuvat tukistamiset ja lapsen vaatteista ilmaan nostamiset täyttivät perusmuotoisen pahoinpitelyn tunnusmerkistön – hovioikeus pysytti käräjäoikeuden tuomion

Vaasan hovioikeus 3.12.2018 Tuomio 18/153439 Asianro R 18/228 Ratkaisu, johon on haettu muutosta Pohjanmaan käräjäoikeuden tuomio 19.01.2018 nro 102434 Asia Pahoinpitely Valittajat ja vastapuolet A, Vastaaja Vastaajan vastapuoli Kihlakunnansyyttäjä Valitusosoituksessa tarkoitettu […]
20.11.2018

KHO:2018:156: päätös huostaanotettavan 14-vuotiaan lapsen kuulemisesta ja mielipiteen selvittämisestä hallinto-oikeudessa

Lastensuojelu – Huostaanotto ja sijaishuoltoon sijoittaminen – Lapsen puhevalta – Lapsen esittämä vaatimus suullisen käsittelyn toimittamisesta – Suullisen käsittelyn toimittamista koskeva prosessuaalinen oikeus – Lapsen kuuleminen […]