Mikäli vanhemmat eivät ole naimisissa, tulee isän vahvistuttaa isyytensä joko lastenvalvojan luona tai tuomioistuimen päätöksellä. Lastenvalvojan luona tapahtuvaa tunnustamista tulee edeltää lastenvalvojan selvitys tunnustamisen merkityksestä ja oikeusvaikutuksista. Isyyttä ei voida tunnustaa ennen lapsen syntymää eikä lapsen kuoleman jälkeen. Tunnustamisesta tulee laatia asiakirja, joka on päivätty ja allekirjoitettu. Tunnustamisen jälkeen asiakirjat toimitetaan maistraattiin, joka ratkaisee tunnustamisen hyväksymisen. Mikäli maistraatti ei hyväksy tunnustamista, tulee miehen nostaa kanne käräjäoikeudessa. Kanne tulee nostaa yhden vuoden kuluessa siitä, kun mies on saanut tiedon maistraatin päätöksestä.Joissain tilanteissa isyyden kumoaminen saattaa tulla kyseeseen. Tästä asiasta säädetään isyyslain 5 luvussa.