Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta muuttui – näkökanta lapsen asioiden hoitamiseen avioerotilanteessa.