Alle 15-vuotias lapsi ei ole rikosoikeudellisessa vastuussa, joten häntä ei tuomita rangaistukseen. Hän on kuitenkin vahingonkorvausvelvollinen, jolloin tarve oikeudelliseen apuun on selvä. Alaikäisten tekemät rikokset käsitellään tuomioistuimessa kiireellisesti. Pääkäsittely on järjestettävä 30 päivän kuluessa rikosasian vireilletulosta.