Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta muuttui – näkökanta lapsen asioiden hoitamiseen avioerotilanteessa.

Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta muuttui viime vuonna (2019). Kokosimme huomionarvoisia asioita lakimuutoksen ympäriltä. Elatusvelvollisuuteen tai -maksuihin ei ole tullut suoria muutoksia, välillisiä kylläkin. Elatusavun arvioiminen […]

Mikä on kiireellinen sijoitus?

Kiireellinen sijoitus voidaan kohdistaa lapseen, joka voidaan katsoa olevan välittömässä vaarassa esimerkiksi vanhempien päihtymyksen tai itsetuhoisen käytöksen johdosta tai jos lapsi on joutunut kotona rikoksen uhriksi. […]

Mitä huomioida huostaanoton ja sijaishuoltoon sijoittamisen tilanteissa?

Huostaanotto ja sijaishuoltoon sijoittaminen ovat raskaita asioita kaikille osapuolille. Huolen ja surun seassa voi käsitys viranomaisten prosesseista ja eri osapuolien oikeuksista jäädä sumeaksi. Keräsimme alle tärkeitä […]

Huostaanotetun tai kiireellisesti sijoitetun lapsen rajoitustoimenpiteistä

Huostaanotetuilla ja kiireellisesti sijoitetuilla lapsilla on samat perusoikeudet kuin muillakin ihmisillä. Näihin kuuluvat muun muassa liikkumisvapaus, sananvapaus, mielipiteenvapaus sekä oikeus yksityisyyteen. Jos näihin perusoikeuksiin puututaan, sosiaalitoimi […]

Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta muuttui – näkökanta lapsen asioiden hoitamiseen avioerotilanteessa.

Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta muuttui viime vuonna (2019). Kokosimme huomionarvoisia asioita lakimuutoksen ympäriltä. Elatusvelvollisuuteen tai -maksuihin ei ole tullut suoria muutoksia, välillisiä kylläkin. Elatusavun arvioiminen […]

Alaikäinen rikoksen uhrina – Miten oikeusavustaja voi auttaa?

Alaikäinen voi olla rikoksen uhrina kodin sisällä tai ulkopuolella. Kodin sisällä asiat ovat monesti lapsen kaltoinkohtelua, kun taas kodin ulkopuolella rikos voi olla esimerkiksi lapseen kohdistuvaa […]

Sinulla on oikeus valita oikeusavustajasi

Pienituloisella henkilöllä on oikeus saada oikeusapua joko ilmaiseksi tai tietyn prosenttiosuuden verran. Henkilöt, joilla on oikeus oikeusapuun, voivat valita itselleen oikeusavustajaksi haluamansa asianajajan tai lakimiehen. Et […]

Vaasan hovioikeus: Toistuvat tukistamiset ja lapsen vaatteista ilmaan nostamiset täyttivät perusmuotoisen pahoinpitelyn tunnusmerkistön – hovioikeus pysytti käräjäoikeuden tuomion

Vaasan hovioikeus 3.12.2018 Tuomio 18/153439 Asianro R 18/228 Ratkaisu, johon on haettu muutosta Pohjanmaan käräjäoikeuden tuomio 19.01.2018 nro 102434 Asia Pahoinpitely Valittajat ja vastapuolet A, Vastaaja Vastaajan vastapuoli Kihlakunnansyyttäjä Valitusosoituksessa tarkoitettu […]

KHO:2018:156: päätös huostaanotettavan 14-vuotiaan lapsen kuulemisesta ja mielipiteen selvittämisestä hallinto-oikeudessa

Lastensuojelu – Huostaanotto ja sijaishuoltoon sijoittaminen – Lapsen puhevalta – Lapsen esittämä vaatimus suullisen käsittelyn toimittamisesta – Suullisen käsittelyn toimittamista koskeva prosessuaalinen oikeus – Lapsen kuuleminen […]

KHO 15.6.2018/2902: Yhteydenpidon rajoittaminen lapsen tulevan käyttäytymisen perusteella oli rangaistuksenluonteista ja lainvastaista

Lastensuojelu – Yhteydenpidon rajoittaminen – Ehdollinen rajoitus – Rangaistuksen luonteinen rajoitus – Tarkoitussidonnaisuuden periaate – Toimivallan ylittäminen Diaarinumero: 2449/3/17 Antopäivä: 15.6.2018 Taltio: 2902   Sijaishuollossa olevan […]