Lastensuojelulain mukaisia rajoitustoimenpiteitä ovat:

  • Yhteydenpidon rajoittaminen
  • Aineiden ja esineiden haltuunotto
  • Henkilöntarkastus ja henkilökatsastus
  • Omaisuuden ja lähetysten tarkastaminen ja luovuttamatta jättäminen
  • Kiinnipitäminen
  • Liikkumisvapauden rajoittaminen
  • Eristäminen
  • Erityinen huolenpito

 

Lastensuojelulain mukaisia rajoitustoimenpiteitä voidaan kohdistaa kiireellisesti sijoitettuun, huostaan otettuun tai hallinto-oikeuden väliaikaismääräyksellä sijoitettuun lapseen. Rajoitustoimenpiteet tulevat pääosin kyseeseen pelkästään laitoshoidossa. Ainoastaan yhteydenpidon rajoittaminen on mahdollinen myös perhehoidossa.

Rajoitustoimenpidettä tulee käyttää vain siinä määrin kuin lapsen oma tai toisen henkilön terveys tai turvallisuus tai lapsen huostaanoton tarkoituksen toteuttaminen välttämättä vaatii. Toimenpiteistä tulee valita aina lievin mahdollinen ja sen käyttäminen tulee lopettaa heti, kun sen jatkamiseen ei enää ole tarvetta. Rajoitustoimenpiteet eivät ole rangaistuksia vaan niiden käytön tulee perustua lain mukaisille edellytyksille.

Rajoitustoimenpiteistä tehdään valituskelpoinen päätös. Kiinnipitämisen osalta ei tehdä päätöstä, vaan annetaan kirjallinen selvitys.