Käyttämällä tätä sivustoa hyväksyt sivuston käyttöehdot. Sivustollamme annettavat tiedot eivät ole kaikkea kattavia. Ne voivat mahdollisesti sisältää virheitä tai epätarkkuuksia tai olla sovellettavissa tapauskohtaisesti.

  1. Asianajotoimisto Lapsiasiain Lakitalo Oy (sivuston omistaja) ei vastaa millään tavalla näillä sivuilla esiintyvistä mahdollisista virheistä eikä epätarkoista tai mainitsematta jääneistä tiedoista. Sivuston käyttäjä ottaa täyden vastuun sivuston sisällön perusteella tekemistään päätöksistä.
  2. Sivuston omistajalla on oikeus milloin tahansa muuttaa sivuston sisältöä tai rajoittaa sivustolle pääsyä.
  3. Sivuston omistaja ei vastaa mistään suorista tai epäsuorista vahingoista, kuluista, menetyksistä tai vastuista, jotka saattavat aiheutua sivuston käyttämisestä tai sivuston puuttuvasta saatavuudesta riippumatta siitä, onko sivuston omistaja tietoinen kyseisten haittojen mahdollisuudesta.
  4. Tällä sivustolla voi olla linkkejä muille sivustoille. Näitä sivustoja ei tule tulkita sen suosittelemiksi. Sivuston omistaja ei ole perehtynyt kyseisten sivustojen sisältöön, eikä ota vastuuta näiden sivustojen saatavuudesta, eikä kyseisten sivustojen käytöstä mahdollisesti aiheutuvista haitoista.
  5. Sivuston omistaja pyrkii pitämään haittaohjelmat ja virukset poissa sivustoltaan, mutta ei voi taata niitten täyttä poissaoloa. Asiakkaille suositellaan virussuojauksen käyttöä päätelaitteissaan.
  6. Tälle sivustolle pääsy ei merkitse sitä, että sivuston käyttäjällä olisi lupa käyttää tällä sivustolla esiintyviä sisältöjä, merkkejä tai tavaramerkkejä ilman etukäteen tehtyä kirjallista sopimusta sivuston omistajan kanssa.

Evästeiden käyttö
Evästeet ovat verkkosivuston käyttöä kuvaavia tietoja, jotka tallentuvat esimerkiksi käyttäjän tietokoneeseen ja joita voidaan käyttää verkkoselaimen ja sivuston palvelimen välisen yhteydenpidon ohjaamiseen. Tällä sivustolla käytetään evästeitä, jotta sivuston omistaja voi tarjota parhaan käyttökokemuksen sivuista ja sen lisäksi hyödyntää Google Analytics -kävijäseurantaa asiakasmäärien mittauksessa ja sivuston käyttötapojen seurannassa. Mikäli ette hyväksy evästeiden käyttöä, voitte sulkea evästeet Internet-selaimenne turvallisuusasetuksista. Huomioikaa kuitenkin, että tietyt toiminnot tällä sivustolla voivat vaatia toimiakseen evästeiden hyväksymisen.

Henkilötietojen käyttö yhteyslomakkeessa
Asiakkaalla on mahdollisuus lähettää ottaa yhteyttä sivuston yhteyslomakkeen kautta. Lomakkeen lähetyksessä asiakkaan nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja asia rekisteröidään sitä varten, että asiakkaan esittämään pyyntöön tai kysymykseen voidaan vastata tai asia käsitellä. Lomakkeessa annettuja tietoja ei käytetä markkinointiin ilman asiakkaan kirjallista suostumusta eikä luovuteta sivuston omistajan ulkopuolelle Suomessa, EU:ssa tai EU:n ulkopuolella.

Sivuston omistaja ja yhteyshenkilö kaikissa asioissa:
Asianajotoimisto Lapsiasiain Lakitalo Oy
Jani Vuoti, Uusikatu 8 as 7, 90100 Oulu
Puh. +358 40750 2621