5.6.2017

KHO 2.6.2017/2620: Isovanhempien korvausvaatimus kiireellisesti sijoitettuna olleen lapsen vierailun aiheuttamista ylläpito- ja matkakustannuksista oli tullut HAO:ssa käsitellä hallintoriita-asiana eikä valituksena oikaisuvaatimuksen hylkäävästä päätöksestä

Hallintoriita-asia – Kiireellisesti sijoitetun lapsen kotilomat – Ylläpidosta ja kuljetuksista aiheutuneet kustannukset huoltajina oleville isovanhemmille Antopäivä: 2.6.2017 Taltionumero: 2620 Diaarinumero: 3059/3/14 Lapsi oli ollut lastensuojelulain 38 […]