logo

Tag : läheisverkoston kartoittaminen

KHO:2018:39: Lapsen huollosta annettavan määräyksen suhde huostaanottoon

Lastensuojelu – Huostaanotto ja sijaishuoltoon sijoittaminen – Läheisverkoston kartoittaminen – Kasvuolosuhteet – Kokonaisarviointi – Kasvuolosuhteet vanhempien ja oheishuoltajien luona – Lapsen huollosta ja asumisesta päättäminen tai sopiminen – Lapsen huoltoa ja asumista koskevan määräyksen ja huostaanoton suhde – Lapsen sijoittaminen väliaikaisesti vanhempansa tai muun huoltajansa luokse – Lapsen sijoittaminen oheishuoltajansa luokse Vuosikirjanumero: KHO:2018:39 Antopäivä: 20.3.2018 Taltionumero: 1241 Diaarinumero: 2557/3/16 ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2018:39   Viranhaltija oli lapsen asuessa oheishuoltajiensa luona tehnyt hallinto-oikeudelle hakemuksen lapsen huostaanottamiseksi ja sijoittamiseksi oheishuoltajiensa luokse. Asian taustaa 13.8.2012 […]