logo

Tag : menettelyvirhe

KHO 8.5.2018/2090: Lastensuojeluviranomaisen olisi tullut ilmoittaa HAO:lle lapsen sijaishuoltopaikan muutoksista

Lastensuojelu – Huostaanotto – Sijaishuoltoon sijoittaminen – Sijaishuoltopaikka – Hallinto-oikeuskäsittely – Lastensuojeluviranomaisen ilmoittamisvelvollisuus – Menettelyvirhe Antopäivä: 8.5.2018 Taltionumero: 2090 Diaarinumero: 3889/3/16 Hallinto-oikeus oli hyväksynyt lapsen huostaanottohakemuksen sosiaalihuollon johtavan viranhaltijan esittämän sisältöisenä muun ohella sijaishuoltopaikan osalta. Hallinto-oikeuden käsitellessä huostaanottoasiaa, lastensuojeluviranomainen oli muuttanut lapsen sijaishuoltopaikkaa pysyväisluonteisesti. Viranomainen ei ollut, toisin kuin lastensuojelulain 25 d §:n 2 momentissa edellytetään, ilmoittanut hallinto-oikeudelle tietoa lapsen sijaishuoltopaikan muuttamista koskevasta päätöksestään. Viranomainen ei myöskään ollut ilmoittanut hallinto-oikeudelle tietoa siitä, että hakemuksen mukainen sijaishuoltopaikka ei enää ollut tosiasiallisesti […]