logo

Tag : tapaamisoikeus

Hovioikeuden päätös lapsen tapaamisoikeuden poistamisesta

Helsingin hovioikeus 18.4.2018, päätös nro 453, dnro S18/59 Ratkaisu, johon on haettu muutosta: Helsingin käräjäoikeus 15.11.2017 nro 55672 Asia: Lapsen tapaamisoikeus Lapsen tapaamisoikeus on vahva oikeus. Lapsella on oikeus pitää yhteyttä siihen vanhempaansa, jonka luona hän ei asu. Yleensä lapsi tapaa muualla asuvaa vanhempaansa säännöllisesti. Lapsi voi tavata vanhempaansa joko vanhempien sopimalla tai tuomioistuimen määräämällä tavalla. Tässä tapauksessa on kyse siitä, että lapsen tapaamisoikeus muualla asuvaa vanhempaansa (isäänsä) kohtaan poistettiin kokonaan lapsen äidin vaatimuksesta. Lapsen äiti on yksinhuoltaja ja lapsi […]

Hovioikeus poisti äidille maksettavaksi määrätyn uhkasakon lapsen tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpanoa koskevassa asiassa – 9-vuotiaan lapsen tahtoon voitiin kiinnittää huomiota

Rovaniemen hovioikeus 2.5.2017, päätös nro 171, dnro S 16/781 Kemi-Tornion käräjäoikeus 9.6.2016 nro 2734 Asia: Uhkasakon tuomitseminen maksettavaksi lapsen tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpanoa koskevassa asiassa   Asian tausta Haaparannan käräjäoikeus on 11.6.2015 antamallaan lainvoimaisella päätöksellä määrännyt C:n oikeudesta tavata isäänsä. Kemi-Tornion käräjäoikeus on päätöksellään 22.12.2015 täydentänyt ja väliaikaisesti muuttanut tapaamisista annettuja määräyksiä sekä määrännyt A:n sakon uhalla sallimaan lapsen ja B:n väliset tapaamiset. Uhkasakko on asetettu juoksevana siten, että kiinteän 5 000 euron peruserän lisäksi asetetaan 500 euron lisäerä jokaista […]